CLEAN TAP WATER


Jeg har et vigtigt budskab til dig - om vores drikkevand


Jeg har for nylig lært, at man ved at indtage rent vand kan forbedre sit helbred væsentligt ...

om det vand du drikke og bruger i din hverdag


... ved at indtage filtreret vand kan du effektivt reducerer syren i kroppen. For meget syre i kroppen har vist sig at være grobund for de fleste sygdomme.


Helbred, Miljø og Økonomi

Kroppen kan for det meste heale sig selv, især hvis syre / base balancen er i orden. Den kan man genskabe ved at drikke filtreret vand.


Jeg kan rense og bevare frugt og grøntsager friske og blomsterne i vase holder i ugevis!


Jeg fik også en øjenåbner ved at se nedenstående video. Danielle påpeger i denne video, hvilke konsekvenser klimaforandringer allerede nu har på miljøet og kvaliteten af drikkevand.


Hvordan kan vi være klar til de fremtidige udfordringer? Hvad kan hver enkelt af os gøre? Regningen for at være uopmærksom vil være høj.


Lyt til Danielle og tag en beslutning - det gjorde jeg!  Situationen i USA gælder for hele verden. Men vi kan alle bidrage og gøre en forskel.


Kontakt mig meget gerne. Så sørger jeg for at formidle kontakten til det firma, der har lavet en effektiv og prisbillig løsning som kan rense drikkevandet for dig og din familie.


Kærligst

Katrine


Ved at vælge rent vand - kan du forandre  dit liv

Video minutes 7:12


I have an important message for you - about our tap water


I recently learned that by consuming water one can improve his health significantly ...on the water you drink and use in your home


... by consuming water you can effectively reduce the acid in your body. Too much acid in your body has been proved to be fertile ground for most of the diseases.


Think of your Health, Environment and Economy when you Filter your Water


The body can heal itself, for the most part if the acid/base balance is in order. This can be done by drinking high quality water.


I can clean and preserve fruit and vegetables and the flowers in the vase keeps for weeks!


I also got an eye-opener by watching the video below. Danielle points out in this video, what consequences of climate change we already see on the environment and the quality of drinking water.


How can we be ready for the challenges ahead? What can each of us do? The bill for being inattentive will be high.


Listen to Danielle and take a decision- I did!  The situation in the United States applies to the entire world. But we can all contribute and make a difference. I recommend water filter systems - for supporting our health and to avoid chemicals into your body.


Feel free to contact me. Then I will make sure to communicate the contact with the company that has made an efficient and affordable solution that can clean the drinking water for you and your family.Kind regards

Katrine


Filter your water - and support your immune system


Link for Video minuten 7:12


Ich habe eine wichtige Nachricht für Sie - auf Trinkwasser

Ich habe kürzlich gelernt, dass durch den Verzehr von sauberen Wassers seine Gesundheit erheblich verbessern kann...


über das Wasser, Sie im Alltag trinken und nutzen


... durch das Trinken von gefiltertem Wasser können Sie effektiv den Säuregehalt des Körpers reduzieren. Zu viel Säure im Körper hat sich als Nährboden für die meisten Krankheiten erwiesen.Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft

Der Körper selbst kann zum größten Teil heilen, wenn das Säure-Basen-Gleichgewicht in Ordnung ist. Dies kann durch das Trinken von gefiltertem Wasser erreicht werden!


Sie können auch reinigen und konservieren Obst und Gemüse und die Blumen in der Vase länger halten!


Ich habe auch eine Aha-Erfahrung im Video unten. Danielle weist uns in diesem Video darauf hin, das bereits die Auswirkungen des Klimawandels auf die Umwelt und die Qualität des Trinkwassers hatte.


Wie können wir für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sein? Was kann jeder von uns tun? Die Rechnung für Unaufmerksamkeit wird hoch sein.


Hören Sie Danielle und treffen Sie eine Entscheidung, ich habe! Die Situation in den Vereinigten Staaten gilt für die ganze Welt. Aber wir alle können dazu beitragen und etwas bewegen.


Fühlen Sie sich frei, mich zu kontaktieren. Dann werde ich sicherstellen, den Kontakt mit dem Unternehmen zu kommunizieren, das eine effiziente und erschwingliche Lösung haben, die das Trinkwasser für Sie und Ihre Familie reinigen kann.


Beste Wünsche

Katrine


Wenn Sie Ihr Wasser filtern, unterstützen Sie Ihr Immunsystem


Link for Video minuten 7:12


Jeg kan introducere dig til et vandfilter system af høj kvalitet. Vent ikke, det handler om dit helbred. Skriv til mig via formen neden for.

Let me introduce you to a quality Water Filter System. 
Don't hesitate - it's all about your health. You can reach me by filling out the form.

 

Best of health, wealth and happiness

Katrine & Jens